c/ Indústria 20
Sant Cugat del Vallés
93 590 2121 (mapa)


Com administrem
De persona a persona
 
Administrem la vostra comunitat amb TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ PERSONALITZADA, EFICIÈNCIA I SOLUCIONS
 
Com ho fem
 
  Què fem
 
 • - Us oferim un servei 24 hores online cada propietari té una clau d´accés amb la qual podrà accedir a tota la informació financera, administrativa i d´incidències de la seva comunitat.
 • - Un cop al mes, visitarem la finca per a fer un control precís de l´estat de les instal·lacions i serveis contractats.
 • - Cada tres mesos enviarem un resum de les incidències que s´han produït a la vostra comunitat.
 • - Cada tres mesos presentarem al President, un extracte dels moviments comptables de la Comunitat
   
 •  
 • Constitució i redacció d´ estatuts i reglament intern.
 • Convocatòria i assistència a reunions i assemblees.
 • Confecció i tramesa de les actes de les reunions.
 • Execució dels acords de la junta.
 • Tramitació d’ incidències, pressupostos i sinistres.
 • Gestió comptable en temps real
 • Confecció de Pressupost i Comptes Anuals
 • Seguiment de la previsió de despeses
 • Control de la morositat
 • Control i pagament de les despeses de la comunitat
 • Conservació de la finca
 • Tramitació de subvencions

 •  
  Sabem que hem d´escoltar els vostres problemes i solucionar-los amb eficàcia i agilitat.
  Volem que les comunitats que ens donin la seva confiança estiguin impecables.
   
      Serveis ·  Equip ·  Contactar ·  Assegurances ·  Preguntes Freqüents ·  Legislació