c/ Indústria 20
Sant Cugat del Vallés
93 590 2121 (mapa)


Impostos Municipals
• Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres -Veure PDF-
• Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. -Veure PDF-
• Impost sobre Béns Immobles. -Veure PDF- 

Impostos Estatals
• Ley sobre la Propiedad Horizontal. Ley 49/1960 modificada por ley el 18 de marzo de 1999 por el Congreso de los Diputados. (en castellano) -Veure PDF-
• Ley de Arrendamientos Urbanos . Ley 29/1994 de 24 de noviembre. (en castellano) -Veure PDF-  

    Serveis ·  Equip ·  Contactar ·  Assegurances ·  Preguntes Freqüents ·  Legislació