Administració de Lloguer

 

gestio patrimoni
Oferim un servei personalitzat per telèfon, mail, videoconferència o WhatsApp

Ens encarreguem de gestionar el seu lloguer amb la màxima rendabilitat i la seva menor preocupació.

Gestió administrativa

  • Redacció del contracte d’ arrendament.
  • Dipositar la fiança a l’ Institut Català del Sòl.
  •  Liquidació mensual de les rendes als propietaris.
  • Actualització de les rendes, fiances i contractes.
  • Gestionar i reclamar els rebuts tornats o atrasats.
  • Gestionar les incidències, reparacions i averies.
  • Redacció del document de rescissió de contracte

Gestió jurídica

  • Informació dels drets i obligacions del propietari i de l’ arrendatari.
  • Informes de solvencia i fiabilitat de l’ arrendatari.
  • Assessorament sobre la interposició d’ accions legals per falta de pagament a través dels nostres serveis jurídics.