Arquitectura

Arquitectura

Assessorament tècnic realitzat per un arquitecte.

Realització d’ un plà de manteniment de la comunitat.

Gestió i supervisió d’ obres menors i majors.

Tramitació de subvencions.

Realització d’ informes de diagnosi,  especificant les diferents lesions o defectes constructius de l’ edifici.

Realització de l’ Inspecció Tècnica de l’ Edifici (ITE)